• 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os

Bliv frivillig

Du kan blive frivillig i Fair Trade Bazaren!

Fair Trade Bazarens to hovedformål er

 • At sælge varer fra u-lande, som er produceret og handlet efter Fair Trade principperne
 • At skabe øget bevidsthed om Fair Trade-handelens betydning for marginaliserede mennesker i u-lande og deres levevilkår

Butikken drives i det daglige af 2 ansatte og ca. 30 frivillige.

Som frivillig i Fair Trade Bazaren får du på en god måde mulighed for at øge dit kendskab til Fair Trade-konceptet og samtidig indgå i et socialt netværk med kolleger, der brænder for Fair Trade.  

Vilkår som frivillig i Fair Trade Bazaren

 • Inden du begynder som medarbejder i butikken vil der være et uddybende introduktionsmøde som afholdes i butikken    
 • De 3 første gange du møder på en vagt, vil du indgå som tredje person i butikken og herved blive introduceret til de forskellige arbejdsopgaver i butikken
 • Der er altid 2 personer på vagt ad gangen, så du kommer ikke til at være alene i butikken
 • De fleste vagter som frivillig har en varighed på ca. 4½ timer – fra 9.30-14.10 og 13.50-18

Goder ved frivilligt arbejde i Fair Trade Bazaren

 • Du kommer til at indgå i et samarbejde med engagerede og spændende mennesker. Vi afholder flere sociale sammenkomster som julehygge, nytårskomsammen og sommerudflugt.
 • Mulighed for deltagelse i butikkens Fair Trade-arrangementer som f.eks. diverse foredrag og møder med nogle af vore kunsthåndværkere fra Asien, Afrika og Latinamerika.
 • Som frivillig medarbejder får du 10 % rabat på varerne i butikken.

Organisering af Fair Trade Bazaren

Ansvarsområderne i Fair Trade Bazaren er uddelegeret til en række udvalg samt enkelte ansvarshavende personer, der efter bedste evne varetager de opgaver, de har påtaget sig.

Fair Trade Bazaren har følgende faste forsamlinger udover foreningens bestyrelse:

 • Butiksudvalg
 • Udstillingsudvalg
 • Vareudvalg

Får du på et tidspunkt lyst til at være med i et af udvalgene, er der gode muligheder for dette. Ligesom der er gode muligheder for at bidrage til butikkens promovering på de sociale medier og ved diverse arrangementer i byen.

Sådan bliver du frivillig i Fair Trade Bazaren

 • Henvend dig i Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8a, 8000 Aarhus C.
 • Eller ring til os på tlf. 86 18 51 11
 • Eller send en mail til bazaren@fairbutik.dk

Du oplyses om det næste introduktionsmøde, hvor du får mere at vide om, hvad det indebærer.

Du kan læse mere om butikken under de øvrige ”faner”!

Logo

© fairtradebazaren.dk 2023 Alle rettigheder forbeholdes.

Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 og er i dag en af landets mest erfarne Fair Trade butikker. Det er en forening drevet i fællesskab af personlige medlemmer og den ene af butikkens stiftere, U-landsforeningen Svalerne i Aarhus. Til daglig passes den af ansat personale i samarbejde med ca. 30 frivillige.

 • Address: Guldsmedgade 8A, 8000 Aarhus
 • CVR-nr: 17198394
 • 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os