• 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os

Fair Trade

Fair Trade Bazaren læner sig op ad de retningslinjer for Fair Trade, som er fastlagt af den internationale certificeringsordning World Fair Trade Organization (WFTO) – www.wfto.com.

I undermenuen ”10 principper for Fair Trade” kan du læse de 10 hovedprincipper, man skal leve op til for at blive certificeret af og optaget som fuldgyldigt medlem af WFTO. Hvor andet år får medlemmerne besøg af en auditør fra WFTO, der kontrollerer, om man efterlever kravene. Sammen med auditøren opstiller medlemmet en række målsætninger for, hvordan det kan gøre det endnu bedre i løbet af de næste to år. Uanset hvor godt man allerede gør det, skal man hver andet år opstille nye mål. Når man er certificeret af WFTO, har man ret til at anvende deres logo sammen med betegnelsen ”Guaranteed Fair Trade”.

Fair Trade Bazarens "Mission Statement":

 • Skaffe arbejde til marginaliserede mennesker og sikre dem en indkomst, der som minimum dækker de basale leveomkostninger i deres lokalområde.
 • Indgå i langvarigt samarbejde med producenterne, hvilket giver dem økonomisk sikkerhed og mulighed for udvikling i deres lokalsamfund.
 • Handle med producenter, som har forpligtet sig på ligestilling mellem kønnene, intet børnearbejde og ingen diskrimination pga. race, køn eller religion.
 • Handle med producentgrupper, hvor alle har gode arbejdsforhold og tilbydes uddannelse og udvikling af personlige kompetencer.
 • Støtte bæredygtig og miljørigtig produktion og fremme genbrug.

Disse overordnede krav til Fair Trade-certificering er ens for verdens to store Fair Trade-certificeringsordninger: WFTO, der primært certificerer kunsthåndværk og Fairtrade Labelling Organizations International (FLOI), der kun certificerer markafgrøder (kaffe, the, kakao, nødder, bomuld m.m.) – www.fairtrade.net.

WFTO anvender skrivemåden ”Fair Trade”, mens FLOI anvender skrivemåden Fairtrade.

De to organisationer har et tæt samarbejde. Sammen med World Fair Trade Organization Europe driver de Fair Trade Advocacy Office (www.fairtrade-advocacy.org) i Bruxelles, hvis primære formål er lobbyarbejde overfor EU og andre store spillere inden for international handelspolitik.

Nogle af de vigtigste forskelle på WFTO og FLOI:

 • WFTO er en medlemsforening, der drives af Fair Trade-producenter, Fair trade-importører, nationale Fair Trade-netværk og organisationer, der faciliterer Fair Trade. Medlemmerne kommer fra 76 forskellige lande. FLOI er en forening hvis medlemmer udgøres af 19 nationale Fairtrade organisationer og 3 producent-netværk. FLOI er bygget op om de 3 oprindelige Fairtrade-certificerings-ordninger: Max Havelaar Foundation (nederlandsk), Fair Trade Mark (engelsk) og Transfair (tysk).
 • WFTO certificerer organisationer, der med hele deres virksomhed efterlever Fair Trade-principperne. FLOI certificerer nogle udvalgte afgrøder (kaffe, te, bomuld m.m.) og de dertilhørende plantager, bønder eller bondekooperativer.
 • I WFTO er det både forarbejdningsleddet og den efterfølgende handel med det færdige produkt, der skal efterleve Fair Trade-principperne. I FLOI er det producenten af afgrøden og betalingen for markafgrøden, der skal efterleve Fair Trade-principperne, mens de efterfølgende led skal dokumentere, at den afgrøde, der indgår i det færdig Fairtrade-mærkede produkt stammer fra en Fairtrade-certificeret afgrøde-producent.

Pr. marts 2022 er der 4 danske Fair Trade-importører, som er ”Guaranteed Fair Trade”. Fair Trade Bazaren handler med 3 af disse. De øvrige certificerede varer køber vi hos udenlandske Fair Trade-certificerede importører eller direkte fra Fair Trade-certificerede producenter.

Under gentagne besøg hos producenterne gennem 45 år har vi iagttaget en rivende udvikling takket være Fair Trade:

 • I kraft af Fair Trade har marginaliserede mennesker fået et økonomisk og mentalt overskud, der sætter dem i stand til at tænke og agere kreativt og selv tage initiativ til nye aktiviteter
 • Fair Trade har åbnet marginaliserede menneskers øjne for, at det både er muligt og nytter at “løfte i flok”
 • Fair Trade-producenters børn får flere års skolegang og en højere videregående uddannelse end andre børn fra samme sociale lag i lokalsamfundet – og dette gælder i lige høje grad piger som drenge
 • Fair Trade-producenters boligforhold, sanitære forhold og ejendele er beskedne men fine i forhold til sammen-lignelige familier i lokalsamfundet. Og forholdene er bedre og bedre ved hvert nyt besøg
 • Fair Trade-producenter er socialt bevidste og har høj status i i familien og i lokalsamfundet
 • Fair Trade-producenter sparer op til alderdom og indgår i et socialt sikkerhedsnet

En af mange vigtige ting ved Fair Trade er, at det overflødiggør børnearbejde. Tvangsarbejde af børn er selvfølgelig ulovligt alle steder og skal helt utvetydigt fordømmes. Mere problematisk er det med frivilligt børnearbejde. Det skyldes, at mange fattige familier sender deres børn ud for at tjene penge, da familien ikke kan eksistere af forældrenes indkomst alene. Hvis denne form for børnearbejde forbydes, vil mange af børnene skulle leve af tiggeri, smårapseri eller prostitution. Men hvis forældrene indgår i en Fair Trade-organisation, vil deres økonomiske forhold være gunstige nok til, at de kan undvære indtægten fra deres børns arbejde. Vi ser derfor ikke børn af Fair Trade-producenter arbejde.

Det er også bemærkelsesværdigt, at:

 • 52 % af alle topstillinger besættes af kvinder indenfor Fair Trade, mens det kun er 9 % indenfor andre virksomhedstyper
 • 54 % af alle lederstillinger varetages af kvinder indenfor Fair Trade, mens det kun er 24 % indenfor andre virksomhedstyper
 • 51 % af alle bestyrelsesposter besættes af kvinder indenfor Fair Trade, mens det kun er 12 % indenfor andre virksomhedstyper

Og når det gælder FNs 17 Verdensmål, bidrager Fair Trade til 16 af målene:

 • 1. Afskaf fattigdom
 • 2. Stop sult
 • 3. Sundhed og trivsel
 • 4. Kvalitetsuddannelse
 • 5. Ligestilling mellem kønnene
 • 6. Rent vand og sanitet
 • 7. Bæredygtig energi
 • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 9. Industri, innovation og infrastruktur
 • 10. Mindre ulighed
 • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13. Klimaindsats
 • 15. Livet på land
 • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • 17. Partnerskaber for handling

Logo

© fairtradebazaren.dk 2023 Alle rettigheder forbeholdes.

Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 og er i dag en af landets mest erfarne Fair Trade butikker. Det er en forening drevet i fællesskab af personlige medlemmer og den ene af butikkens stiftere, U-landsforeningen Svalerne i Aarhus. Til daglig passes den af ansat personale i samarbejde med ca. 30 frivillige.

 • Address: Guldsmedgade 8A, 8000 Aarhus
 • CVR-nr: 17198394
 • 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os