• 86 18 51 11
  • bazaren@fairbutik.dk
  • Følg os

Fair Trade Bazaren læner sig op ad de retningslinjer for Fair Trade, som er fastlagt af den internationale certificeringsordning World Fair Trade Organization (WFTO) – www.wfto.com.

I undermenuen ”10 principper for Fair Trade” kan du læse de 10 hovedprincipper, man skal leve op til for at blive certificeret af og optaget som fuldgyldigt medlem af WFTO. Hvor andet år får medlemmerne besøg af en auditør fra WFTO, der kontrollerer, om man efterlever kravene. Sammen med auditøren opstiller medlemmet en række målsætninger for, hvordan det kan gøre det endnu bedre i løbet af de næste to år. Uanset hvor godt man allerede gør det, skal man hver andet år opstille nye mål. Når man er certificeret af WFTO, har man ret til at anvende deres logo sammen med betegnelsen ”Guaranteed Fair Trade”.

Fair Trade Bazarens “Mission Statement”:

Disse overordnede krav til Fair Trade-certificering er ens for verdens to store Fair Trade-certificeringsordninger: WFTO, der primært certificerer kunsthåndværk og Fairtrade Labelling Organizations International (FLOI), der kun certificerer markafgrøder (kaffe, the, kakao, nødder, bomuld m.m.) – www.fairtrade.net.

WFTO anvender skrivemåden ”Fair Trade”, mens FLOI anvender skrivemåden Fairtrade.

De to organisationer har et tæt samarbejde. Sammen med World Fair Trade Organization Europe driver de Fair Trade Advocacy Office (www.fairtrade-advocacy.org) i Bruxelles, hvis primære formål er lobbyarbejde overfor EU og andre store spillere inden for international handelspolitik.

Nogle af de vigtigste forskelle på WFTO og FLOI:

Pr. marts 2022 er der 4 danske Fair Trade-importører, som er ”Guaranteed Fair Trade”. Fair Trade Bazaren handler med 3 af disse. De øvrige certificerede varer køber vi hos udenlandske Fair Trade-certificerede importører eller direkte fra Fair Trade-certificerede producenter.

Under gentagne besøg hos producenterne gennem 45 år har vi iagttaget en rivende udvikling takket være Fair Trade:

En af mange vigtige ting ved Fair Trade er, at det overflødiggør børnearbejde. Tvangsarbejde af børn er selvfølgelig ulovligt alle steder og skal helt utvetydigt fordømmes. Mere problematisk er det med frivilligt børnearbejde. Det skyldes, at mange fattige familier sender deres børn ud for at tjene penge, da familien ikke kan eksistere af forældrenes indkomst alene. Hvis denne form for børnearbejde forbydes, vil mange af børnene skulle leve af tiggeri, smårapseri eller prostitution. Men hvis forældrene indgår i en Fair Trade-organisation, vil deres økonomiske forhold være gunstige nok til, at de kan undvære indtægten fra deres børns arbejde. Vi ser derfor ikke børn af Fair Trade-producenter arbejde.

Det er også bemærkelsesværdigt, at

Og når det gælder FNs 17 Verdensmål, bidrager Fair Trade til 16 af målene:

Logo

© fairtradebazaren.dk 2023 Alle rettigheder forbeholdes.

Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 og er i dag en af landets mest erfarne Fair Trade butikker. Det er en forening drevet i fællesskab af personlige medlemmer og den ene af butikkens stiftere, U-landsforeningen Svalerne i Aarhus. Til daglig passes den af ansat personale i samarbejde med ca. 30 frivillige.

  • Address: Guldsmedgade 8A, 8000 Aarhus
  • CVR-nr: 17198394
  • 86 18 51 11
  • bazaren@fairbutik.dk
  • Følg os